IPA Projekat „Nastava matematike i statistike u prirodnim naukama:
Pristup preko modeliranja i pomoću računara”
HU-SRB/0901/221/088 TEAMATHMODSCI

Projekat promoviše i omogućuje korišćenje novih sredstava i metoda za nastavu matematike u prirodnim naukama na tri jezika: srpskom, engleskom i mađarskom.

Posebni ciljevi projekta su:

  • poboljšanje nastave matematike i statistike u prirodnim naukama pomoću računara;
  • poboljšanje interdisciplinarnog znanja nastavnog osoblja pomoću višejezičnih vežbi;
  • zajedničko poboljšanje interdisciplinarnog načina matematičkog i naučnog razmišljanja radi povećanja popularnosti matematike i prirodnih nauka u mladoj generaciji.Članovi tima su:

Univerzitet u Segedinu(Vodeća institucija), Departman za medicinsku fiziku i medicinsku informatiku Boljai Institut
Menadžer projekta je: Prof. János Karsai
Prirodno-matematički fakultet (projektni partner) Univerzitet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku
Koordinator srpskog dela projekta je: Prof. Arpad Takači


The project is co-financed by the European Union through Hungary-Serbia IPA cross-border co-operation programme
Projekat sufinansira Evropska Unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija
A program a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg