IPA Projekat „Nastava matematike i statistike u prirodnim naukama:
Pristup preko modeliranja i pomoću računara”
HU-SRB/0901/221/088 TEAMATHMODSCI

Akreditovani seminari iz matematike

48 sati akreditovanih seminara

1. Novi metodički pristupi u obradi nastavnih tema vezanih za funkcije — obavezni br.52
24 AKREDITOVANA SATA
28. 29. 30. oktobar 2011.

2. MKNAMA-CADGME Međunarodna konferencija o nastavi matematike –izborni- br.55
24 AKREDITOVANA SATA
22. 23. 24. jun 2012.

  • Didaktičko-metodičke inovacije u nastavi matematike;
  • Stručno usavršavanje nastavnika matematike u osnovnim i srednjim školama;
  • Primena računara kao nastavnog sredstva
  • Povezivanje nastavnih sadržaja iz matematike i ostalih nastavnih predmeta;
  • Matematičko modeliranje.
Izvođači programa su: prof. dr Đurđica Takači, dr Duška Pešić, prof. dr Arpad Takači i dr Jelena Tatar.
Prijava učešća se može izvršiti elektronskim putem na adresu: takaci@dmi.uns.ac.rs ili djtak@dmi.uns.ac.rs ili faksom na broj 021-6350-458.
Prijava treba da sadrži: naziv seminara, ime i prezime učesnika, naziv i PIB škole kao i kontakt telefon i adresu.

Žiro račun: 840-1711666-19
Model plaćanja: 97  Poziv na broj: 92 05 2857
Svrha uplate: Uplata za IME I PREZIME, NAZIV I MESTO ŠKOLE,
za program stručnog usavršavanja: NAZIV SEMINARA
Primalac: Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Plaćanje treba izvršiti virmanom.

Cena obaveznog seminara: 9000,00 din + 18% PDV, ukupno 10620,00 dinara
Cena izbornog seminara: 5000,00 din + 18% PDV, ukupno 5900,00 dinara

Specijalan popust: cena za oba seminara zajedno: 10000 + 18%PDV, ukupno 11800 dinara

Poziv možete pogledati ovde


The project is co-financed by the European Union through Hungary-Serbia IPA cross-border co-operation programme
Projekat sufinansira Evropska Unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija
A program a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg