Upis

Kvote i školarine (2012/2013)

Na osnovne akademske studije koje se izvode na Departmanu za matematiku i informatiku može se upisati ukupno 220 studenata (200 iz budžeta i 20 samofinansirajućih), i to po studijskim programima iz tabele koju možete naći na ovom linku: TABELA 2012/2013

Minimalni brojevi poena potrebni za budžet i samofinansiranje (jun 2011)

M1: za budzet 85,80 a za samofinansiranje 83,30

M2: za budzet 75,80 a za samofinansiranje 65,62

I: za budzet 53,56 a za samofinansiranje 41,96

Kompletan tekst konkursa za upis studenata na osnovne i integrisane diplomske akademske studije

Literatura za pripremu prijemnog ispita

Zbirka rešenih zadataka sa ranijih prijemnih ispita iz matematike Zbirku моžete kupiti u knjžari "Symbol" Narodnog fronta 32.

Preuzmite zadatke sa prijemnih ispita održanih u junskim rokovima od 2002. do 2007. godine

Informator

Svake godine Departman izdaje Informator u kom se mogu pronaći svi detalji vezani za upis, važne datume, satnicu prijemnih ispita, potrebnu dokumentaciju, planove i programe studija itd.

Preuzmite Informator za školsku 2011/2012. godinu

Uslovi upisa

Za upis u prvu godinu studija pravo konkurisanja imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Pored toga, potrebno je položiti prijemni ispit.

Na prijemnom se javljaju opšte teme iz matematike, da bi se omogućio upis učenicima različitih profila. Radi se 5 zadataka, od kojih je za buduće studente informatike poslednji već tradicionalno izborni - moguće je raditi kombinatorni problem ili jednostavan zadatak iz programiranja, na programskom jeziku po izboru. Postoje zbirke za pripremu, kao i besplatni pripremni časovi koje drže profesori i asistenti. Rezultati prijemnog ispita se svake godine mogu naći na sajtu fakulteta, čim su gotovi.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Fakultet organizuje prijemni ispit nezavisno od broja prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu. Da bi kandidat stekao pravo rangiranja mora na prijemnom ispitu da osvoji najmanje 10 bodova.

Kandidat koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na državnom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, odnosno na međunarodnom takmičenju iz matematike (informatike), ne polaže prijemni ispit, već se vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Na osnovu srednjoškolskog uspeha i rezultata prijemnog ispita sačiniće se jedinstvena rang lista po studijskim programima.

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i samofinansirajuće studente. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan na prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu kao samofinansirajući student.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta a ima najmanje 51 bod. Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata a ima najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će umesto njega upisati drugog kandidata, prema redosledu na jedinstvenoj rang listi.

Državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu mogu se upisati preko broja određenog za upis, odnosno do 2% broja utvrđenog za upis na teret budžeta ili do 2% broja samofinansirajućih studenata.

Za profesore dvopredmetne nastave prirodnih nauka pravi se zajednička rang lista.