Studije

Studije matematike/informatike na Departmanu karakteriše:

  • sticanje praktičnih i teorijskih znanja koja svršenim studentima garantuju da neće čekati na posao
  • učenje rešavanjem problema kroz studije slučajeva
  • rad u malim grupama i mentorski rad
  • redovne konsultacije sa profesorima i asistentima
  • veliki izbor dodatnih kurseva i seminara
  • pet moderno opremljenih računskih centara sa preko 100 računara
  • tehnička oprema koja prati predavanja
  • primena elektronskog učenja u vidu podrške redovnoj nastavi
  • biblioteka sa fondom od preko 30 000 stručnih knjiga i časopisa
  • čitaonica raspoloživa studentima tokom celog dana

Od školske 2012/2013 godine ponovo su uvedeni i četvorogodišnji studijski programi na osnovnim studijama. Naime Prirodno-matematički fakultet je pre nekoliko godina, kao i svi ostali fakulteti, prihvatio Bolonjski model studiranja i sve studijske grupe akreditivao po modelu 3(osnovnih)+2(master) godine studija. S druge strane, drugi zakonski akti predviđaju da se poslom profesora (bilo kog predmeta) mogu baviti isključivo oni studenti koji su završili najmanje 4 godine studija. To se u praksi pokazalo kao problem, pošto da bi se ispoštovali ovi kriterijumi studenti koji žele da predaju matematiku ili informatiku u osnovnoj ili srednjoj školi moraju da završe obavezno i master studije, odnosno da studiraju 5 (3+2) godina.

Da bismo ovaj problem prevazišli, ponovo smo omogućili studentima da upišu i završe četvorogodišnje, diplomske studije i dobiju zvanje diplomirani profesor matematike, odnosno diplomirani informatičar. Naravno, ostavili smo i modele 3+2 godine studija aktuelnim i na taj način rešili postojeće pravno-tehničke probleme, a sve u interesu studenata. Studenti koji završe četvorogodišnje studije će kasnije takođe moći da upisuju master studije, sa idejom da imaju prohodnost na drugu godinu istih.

Osnovne akademske studije I stepena koje imaju trogodišnje studijske programe završavaju se sakupljanjem najmanje 180 ESPB. Studenti se opredeljuju za studije matematike ili studije informatike.