Linkovi

Departman za matematiku i informatiku

Katedra za računarske nauke

Elektronska podrška kursevima katedre za računarske nauke

Portal studenata informatike - Na ovom sajtu postoji forum sa posebnim delom posvećenim budućim studentima, koji tamo mogu sadašnje studente, profesore i asistente pitati sve što ih interesuje.

Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu