mostgradskakucapmf

Obaveštenja

  • Početak rada Kluba matematičara u šk. god. 2011/2012 Prvo predavanje biće 15. oktobra 2011, u 10 časova, Amfiteatar V, Departman za matematiku i informatiku PMF Novi Sad.

 

Sastanci Kluba Matematičara "Pitagora" u prvom polugodištu 2011/2012

  • 15. oktobar 2011.
  • 29. oktobar 2011.
  • 12. novembar 2011.
  • 26. novembar 2011.
  • 10. decembar 2011.