Prilog RTV o Klubu Matematičara Pitagora (sa sastanka 6.11.2010.)

 

Prilog RTV o otvaranju druge sezone rada KMP

 

 

Nastavlja sa radom Klub Matematičara "Pitagora"

Posle letnje pauze, u subotu, 16. oktobra 2010. godine nastavio je sa radom Klub Matematičara „Pitagora“ na Departmanu za matematiku i informatiku PMF u Novom Sadu. Rad Kluba je namenjen, pre svega, učenicima prvog i drugog razreda srednjih škola. Popularna predavanja, zanimljive zadatke i zadatke sa raznih takmičenja radiće profesori i asistenti PMF-a: dr Gradimir Vojvodić, dr Siniša Crvenković, dr Đura Paunić, dr Vojislav Petrović, dr Đurđica Takači, dr Ivica Bošnjak, dr Olga Bodroža-Pantić, dr Dragan Mašulović, dr Petar Marković, dr Miloš Stojaković, dr Petar Đapić, dr Boris Šobot, dr Nebojša Mudrinski, dr Maja Pech, dr Vlada Kostić, mr Milica Žigić, Bojan Bašić...

Temini za sastanke Kluba „Pitagora“ u prvom polugodištu su: 16. i 23. oktobar, 6. i 20. novembar, 4. i 18. decembar 2010. Sva predavanja su BESPLATNA! Svaki učesnik dobija odgovarajući materijal  kao i osveženje u pauzi između predavanja.

Predavanja se održavaju na Departmanu za matematiku i informatiku, Amfiteatar VII,  Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 4.

Pozivamo Te da dođeš da se upoznamo, da slušamo predavanja, da rešavamo zanimljive zadatke, da se družimo!

Okrugli sto "Matematika - od školskog predmeta do nauke"

Istog dana, sa početkom u 11 časova održan je Okrugli sto
 
„Matematika – od školskog predmeta do nauke“

U okviru Okruglog stola bilo je razgovora o sledećim temama:

1. Takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola iz matematike.  Iskustva gimnazija koje imaju specijalna matematička odeljenja kao i iskustva udruženja i institucija koja se bave radom sa mladima zainteresovanim za matematiku

2. Usavršavanje  nastavnika matematike kroz akreditovane programe. Podrška državnih institucija. Izdavačka politika,

Zaključci Okruglog stola mogu se preuzeti ovde.

Programski odbor Okruglog stola:

 • Akademik prof. Dr Stevan Pilipović
 • Prof. Dr Gradimir Vojvodić
 • Prof. Dr Siniša Crvenković
 • Prof. Dr Đurđica Takači
 • Prof. Dr Rozalija Madaras
 • Prof. Dr Zorana Lužanin

 

Subota, 24. april 2010.

U Subotu, 24. april 2010, održano je svečanost povodom uspešnog završetka prvog ciklusa predavanja u Klubu Matematičara "Pitagora". Okupljene su pozdravili veoma uvaženi gosti: Milan Đukić, član gradskog veća Novog Sad, mr Petar Viđikant, načelnik školske uprave za Južno-Bački i Sremski Okrug, akademik Endre Pap, predsednik VANU, prof. dr Dušanka Perišić, prodekan PMF u Novom Sadu, akademik Stevan Pilipović, red. član SANU, prof. dr Zoran Kadelburg, predsednik Društva Matematičara Srbije, prof. dr Miodrag Mateljević, dekan Matematičkog fakulteta u Beogradu, prof. Miloljub Albijanić, direktor Zavoda za izdavanje udžbenika u Beogradu, prof. dr Miloš Racković, pomoćnik direktora Departmana za matematiku i informatiku PMF u Novom Sadu i prof. dr Zorana Lužanin, član Izvršnog Odbora DMS. Posle predavanja i pozdravnih reči, uručeni su prigodni pokloni članovima Kluba, učenicima srednjih škola, koji su u protekloj školskoj godini osvojili nagrade na državnom takmičenju iz matematike:

 • Šobot Dušan, Gimnazija „J.J. Zmaj“, Novi Sad – I nagrada
 • Nikola Opačak, Šabačka gimnazija, Šabac – I nagrada
 • Kolundžija Milica, Gimanzija „J.J. Zmaj“, Novi Sad – II nagrada
 • Cekić Mario, Gimnazija „J.J. Zmaj“, Novi Sad – II nagrada
 • Asanović Tanja, Gimnazija „J.J. Zmaj“, Novi Sad – II nagrada
 • Srđan Stefanović, ,Šabačka gimnazija, Šabac –II nagrada
 • Turkulov Vukan, Gimnazija „J.J. Zmaj“, Novi Sad –II nagrada
 • Kukobat Boško, Gimnazija „J.J. Zmaj“, Novi Sad –III nagrada
 • Mihajlo Đukić, Šabačka gimnazija, Šabac – III nagrada
 • Aleksandra Maksimović, Šabačka gimnazija, Šabac – III nagrada
 • Aleksandra Maksimović, Šabačka gimnazija, Šabac – III nagrada
 • Kovačević Predrag, „Gimnazija J.J. Zmaj“, Novi Sad
 • Tepavčević Miloš, Gimnazija „J.J. Zmaj“, Novi Sad
 • Blanuša Jovan, Gimnazija „J.J. Zmaj“, Novi Sad
 • Grubić Boris, Gimnazija „J.J. Zmaj“, Novi Sad
 • Silađi Daniel, učenik 8. razreda koji se takmičio u B kategoriji za I razred,  Gimnazija „J.J. Zmaj“, Novi Sad
 • Mladen Rakić,  Šabačka gimnazija, Šabac
 • Nataša Bogdanović, Gimnazija „Veljko Petrović“, Sombor
 • Arsen Pejin, Gimnazija „Veljko Petrović“, Sombor
 • Miloš Stanković, ETŠ „Mihajlo Pupin“, Novi Sad
 • Dučan Arsić, Gimnazija „Isidora Sekulić“, Novi Sad
 • Teodora Savić-Popović, Gimnazija „Svetozar Marković“, Subotica
Čestitamo svim dobitnicima nagrada!!!!

10.00-11.00 prof. Siniša Crvenković: Matematika je "cool"

11.00-12.00 prof. Ivica Bošnjak: Zanimljivi zadaci

12.00-12.30 Svečano zatvaranje prvog ciklusa predavanja na Klubu Matematičara "Pitagora" i dodela nagrada najuspešnijim učenicima u šk. god. 2009-2010 .

12.30-13.00 Koktel za goste i sve članove Kluba Matematičara "Pitagora"

12.00-13.30 Prodajna izložba matematčkih knjiga u holu DMI

-------------------------------------------------------------------------------

Okrugli sto "PISA testovi - za i protiv - U okviru Državnog takmičenja iz matematike za učenike osnovnih škola, 8. maja 2011. godine u OŠ "Prva vojvođanska brigada" u Novom Sadu, Klub Matematičara "Pitagora" i Društvo matematičara Srbije organizovali su Okrugli sto pod naslovom "PISA testovi - za i protiv". Ovde možete pogledati Zaključke sa Okruglog stola.

Nagradni zadatak

Na šahovsku tablu veličine 12 x 12 postaviti što više kraljica, pri
čemu svaka kraljica sme napadati najviše jednu od preostalih. (Kraljica je figura koja napada drugu figuru ako se s njom nalazi na istoj horizontali, vertikali ili dijagonali.)

Napomena: Pristigla rešenja rangiraće se prema broju postavljenih
kraljica (što više, to bolje). Od učenika se ne očekuje da dokažu
optimalnosti pronađene konfiguracije, dovoljno je samo da pošalju svoj
raspored kraljica. Isti učenik može slati rešenje i više puta, ukoliko
bude naknadno pronalazio sve bolje i bolje konfiguracije, a u tom slučaju
uvažiće se najbolja koju pošalje.

Rešenja slati na adresu: bbasic@gmail.com

 

 

Rešenje prošlog nagradnog zadatka

Podeliti kvadrat na što manji broj jednakokrakih trapeza koji nisu pravougaonici.

Vidi rešenje ovde